INTENSIEF GROEN DAK

Intensieve daken hebben een gevarieerde beplanting en kunnen daardoor in vergelijking met extensieve groene daken, relatief veel regenwater vasthouden. Maar zijn daardoor ook zwaarder, omdat de voedingsbodem onder de beplanting (substraatlaag) dikker is. Daarnaast hebben deze daken meer onderhoud nodig. Denk aan moestuinen, dakakkers, bloemenvelden en zelfs bomen!

In deze tool hebben we alleen gekeken naar de toepassing van extensieve groene daken. Deze hebben een substraatlaag van minder dan 15 cm, zijn licht en bevatten beplanting als sedum, grassen en kruiden.

Beeld: dak van de Camperstraat in Amsterdam, aangelegd door The Urban Jungle Project. 

Doe de dakscan