Extensief groen dak

Een groen dak (of zoals de officiële benaming luidt ‘begroeid dak’) is een systeem van levende beplanting op de dakbedekking. Er wordt onderscheid gemaakt tussen extensieve groene daken en intensieve groene daken. Een extensief groen dak is een dak met een vegetatie die zichzelf grotendeels in stand kan houden.

Doe de dakscan