Dynamisch blauw dak

Blauwe-groene daken hebben de bijzondere eigenschap dat ze regenwater kunnen bergen, meer dan ‘gewone’ groene daken. Onder de groene laag van planten ligt een krattensysteem waarin regenwater wordt opgeslagen. Via een filtervlies en de substraatlaag komt het water bij de planten terecht. Net als bij groene daken, zal het regenwater vertraagd of zelfs helemaal niet afgevoerd worden naar het riool. Dit maakt de kans op overbelasting van het riool kleiner, en de waarde van regenwater groter. Als dit water wordt opgevangen, kan het gebruikt worden voor bijvoorbeeld het doorspoelen van het toilet.

Doe de dakscan