Voor welke oplossing is je dak geschikt?

Er is van alles mogelijk op ons platte dakoppervlak. Water bergen, energie opwekken, met beplanting de biodiversiteit boosten en op die manier meteen de levensduur van het dak verlengen. Ook een combi van al deze genoemde functionaliteiten is mogelijk. En elke functionaliteit heeft een kleur. Hieronder lees je er meer over!

Doe de dakscan

Extensief groen dak

Een groen dak (of zoals de officiële benaming luidt ‘begroeid dak’) is een systeem van levende beplanting op de dakbedekking. 

Meer informatie


INTENSIEF GROEN DAK

Intensieve daken hebben een gevarieerde beplanting en kunnen daardoor in vergelijking met extensieve groene daken, relatief veel regenwater vasthouden. 

Meer informatie


Dynamisch blauw dak

Blauwe-groene daken hebben de bijzondere eigenschap dat ze regenwater kunnen bergen, meer dan ‘gewone’ groene daken. 

Meer informatie


ENERGIEK GEEL DAK

Op gele daken wordt energie opgewekt door middel van zonnepanelen. 

Meer informatie


RECREATIEF ROOD DAK

De kleur rood staat voor ontmoeting, horeca, sport en spel. Een dak kan ook gebruikt worden voor recreatie! 

Meer informatie